MŠ a ZŠ Sluníčko - Montessori, s.r.o.

Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o.

INFORMACE:

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Fedáková
Telefon: 603534316
E-mail: slunicko.reditelstvi@seznam.cz
Adresa: Šrámkova 14,

MŠ a ZŠ Sluníčko - Montessori

nabízí ucelený systém vzdělávání dětí a žáků již od nejútlejšího věku až po 1. stupeň základní školy. Škola pracuje dle principů Montessori pedagogiky.

MŠ a ZŠ Sluníčko – Montessori, s.r.o. je soukromá škola zařazená v registru škol České republiky MŠMT od roku 1992. Tato registrace je zárukou kvality a kontinuity vzdělávání, splňující normy a předpisy v souladu se školským zákonem a souvisejícími vyhláškami; dále je zárukou kvality a odbornosti všech pedagogických pracovníků, což je deklarováno pravidelnými kontrolami České školní inspekce.

Nabídka mateřských škol:

MŠ Jana Babáka 11, Brno - Královo Pole

MŠ Bzenecká 23, Brno - Vinohrady

MŠ Šrámkova 14, Brno - Lesná

Základní škola:

ZŠ Černopolní 37a, Brno - Černá Pole

Naše škola garantuje kvalitní vzdělávací proces na rozdíl od běžného hlídání dětí soukromých škol, které nejsou v registru a nemají povinnost zajišťovat odborné vzdělávání.

Naši cílem je připravit do života takové osobnosti, které budou samostatné, sebevědomé, odpovědné, dokáží se přizpůsobit změnám, které život přináší. Osobnost takového člověka je motivována k dalšímu vzdělávání a svým zodpovědným životním postojem se stává spolutvůrcem formování budoucnosti lidské společnosti.

Mezi přednosti naší školy patří zejména individuální přístup k dítěti, který je umožněn díky současnému působení až 3 pedagogických pracovníků v rámci jedné třídy školy. Třídy jsou věkově smíšené, což umožňuje vzájemnému učení, respektu i toleranci jeden k druhému, ale i rozvoji sociálních vztahů a interakce. Mezi další přednosti patří vedení dětí k samostatnosti, sebehodnocení a sebevyjádření. Do vzdělávání je velmi často začleňována projektová výuka, které děti učí propojovat si informace, vyhledávat a vyhodnocovat. U dětí je již od počátku podporována jejich individualita, nabízíme činnosti podporující jejich všestranný rozvoj. Odborně vzdělaný pedagog je schopen takto rozpoznat nadání či talent dítěte a cíleně dále jej podporovat a rozvíjet.

VÍCE INFO: WWW.SLUNICKO-MONTESSORI.CZ

                  WWW.ZS-MONTESSORI.CZ

 

Ve spolupráci s Občanským sdružením Sluníčko dětem z.s. dále pro nejmenší nabízíme:

Klubík pro nejmenší pro děti od 1 roku - Bzenecká 23, Brno - Vinohrady

Mikrojesle pro děti od 6 měsíců - Bzenecká 23, Brno - Vinohrady

Klubík pro nejmenší pro děti od 1 roku - Jana Babáka 11, Brno - Královo Pole

Dětská skupina pro děti od 1 roku - Jana Babáka 11, Brno - Královo Pole

 

VÍCE INFO: WWW.SLUNICKO-MONTESSORI.CZ

                  WWW.SLUNICKO-DETEM.CZ

 

 • Líbil se Vám tato firma?
 • Zajímala by firma někoho z vašich přátel?
 • Máte co k článku říct? Využijte komentářů.


 • Komerční sdělení firmy

  Zápis dětí do mateřské školy

  30.05.2017
  MŠ a ZŠ Sluníčko - Montessori, s.r.o. od září 2017 otevírá novou pobočku, srdečně zveme všechny zájemce...

  Zapojte se do dění. Bavte se a vyhrávejte.

  Partneři portálu: